Kitap İncelemesi : Ceza Sömürgesi – F.KAFKA

 

 

Kafka’dan dünyaya derin mesaj ‘’Ceza Sömürgesi’’

Adalet, suç, düzen, ceza temaları üzerine kurgulanmış olan eserde ‘’suçunu bilmeyen suçlu’’ ve mahkumlar için özel tasarlanmış bir ölüm makinesinden çokça betimlenerek bahsedilmektedir.

Kitabın kaleme alındığı dönem I.Dünya Savaşı’nın hemen sonrası..

Otoriter yönetimlerin, baskıcı rejimlerin, toplu işkencelerin artmaya başladığı sorgulayan insanların istenmediği dönem…

En iyi vatandaşın ‘’amirlerine saygılı ol’’ ve ‘’itaat et rahat et’’ sözlerinin genişçe yer bulduğu Nazi Almanya’sında yasaklanmış bir eser…

I.ve II. Dünya Savaşları sonrası ortaya çıkan modernizm akımının insanı özgürleştirme düşüncesinde olan ilkesinin etkisinde derin anlam içeren ifadeler…

Batının erdem-üniforma söylemleri altında işgal ettiği yerlerdeki ‘’zulüm ve işkence’’ geleneğine şiddetli eleştiriler…

Ceza Sömürgesi olay örgüsü bakımından gezginin adaya gelmesi, subayın makineyi detaylı anlatması, subayın en sonunda makinenin işlevinin kaybettiğini düşünmesi ve kendini öldürmesi, gezginin adaya veda etmesi ile kısıtlıdır.

Kafka bu öyküde bizden kişilerin kişilik özelliğine odaklanmamızı ve derin anlamı yakalamamızı beklemektedir. Gezgin sistem dışından gözlemci olarak katılmıştır. Mahkum ise sorgulamayan, kendi suçunu bilmeyen, sisteme adapte olmuş, ipleri açılsa 2 saat sonra gelip teslim olacak yapıdadır.

Subay makineyi putlaştırmış, insan eliyle meydana getirilmiş olan makineyi sonsuza dek adaleti sağlayacağı yegâne üst unsur olarak görür. Makinenin –yani sistemin- ortadan kalkmasını kabullenmek onu ölüme götürmüştür.

Kafka’nın eseri aslında bir distopya örneğidir. Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamıştır.

Distopya kavramı otoriter ve baskıcı sistem olarak tanımlanabilir..

Eserin basımından 15 yıl sonra yani 1930’ların Avrupa’sı Kafka’yı haklı çıkarmıştır.

Ceza Sömürgesinin derin anlamından

  • Mahkûmun üzerine işlediği suçun kazınması (YAFTALANMA)
  • Haksızlığa ses çıkaranın aynı cezaya çaptırılma korkusu(SENDE ONDANSIN)
  • Mahkûmun kendi suçunu bilmemesi (DAVA HAKKINDA BİLGİ EDİNME HAKKI)
  • Makinenin toplum üzerinde bir otorite aracı olması
  • Makinenin öldürürken mahkûma su vermesi(BİZ İNSANCIL DAVRANIYORUZ)

ifadeleri ortaya çıkıyor…

Son olarak Ceza Sömürgesi insanda sistemin dışına çıkma, sorgulama, eleştirme yetilerini tekrar ortaya çıkarmak isterken kimin hakim,  kimin yargıç olduğunun, suçun ne olduğunun,  neye göre olduğunun ortaya net olarak koyulmamasına bir eleştiri olarak kaleme alınmıştır.

 

%d blogcu bunu beğendi: